Захтев за тематско претраживање

31.03.2020. у 13:00 h

Уколико Вам је потребно тематско претраживање за писање стручних радова или за потребе истаживања, пошаљите захтев на имејл адресу: pitajtebibliotekara@testnbs.dev-holistic.com

Захтев треба да садржи:
Име и презимe ______________________________________
Имејл                 ______________________________________
Шира област     ______________________________________
Кључне речи     ______________________________________
Језик                 _______________________________________


Извори за претраживање су електронски каталози Народне библиотеке Србије.
Попуњавањем овог захтева корисник даје сагласност да се његови лични подаци могу користити у сврху коришћења грађе и услуга Народне библиотеке Србије.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content