Искусни подрумар

Захарија Орфелин

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1986.

COBISS.SR-ID: 56741383

„Орфелинов Искусни подрумар (крај XVIII века) прва је српска књига намењена виноградарима, али она је, како је напред речено, била намењена и васпитању укуса. Такве књиге одувек су излазиле само из руку писаца префињених осећања, и оних писаца који су били спремни да учине много у ширењу лепог у свим оквирима човековог живота. У нашој културној историји нико није проучавао трајање, мене и утицај васпитања укуса, а и то је незаобилазна категорија за схватање духовних вредности.”

Лазар Чурчић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content