Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века

Радоман Станковић
Народна библиотека Србије, 2010.

COBISS.SR-ID: 174325004

У издању Народне библиотеке Србије, као VIII том Описа јужнословенских ћирилских рукописа, изашла је књига Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века истакнутог археографа и филигранолога Радомана Станковића. Филигранолошки је описано и датирано 120 рукописа из XVI века, а доминантан водени знак јесте котва. Ова монографија представља драгоцени прилог у истраживању српског рукописног наслеђа. Водени знаци хиландарских српских рукописа XVI века допринеће бољем осветљавању хиландарске ризнице – најстарије српске манастирске библиотеке, која је почела да се формира, приближно око 1200. године.

др Драгана Новаков

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content