Водени знаци хиландарских српских рукописа XIVXV века

Радоман Станковић

Народна библиотека Србије, 2007.

COBISS.SR-ID: 145134604

У издању Народне библиотеке Србије (едиција Опис јужнословенских ћирилских рукописа) изашла је нова књига Водени знаци хиландарских српских рукописа XIV-XV века аутора Радомана Станковића. У овој, модерно дизајнираној књизи, по први пут се срећемо са филигранолошким описом и албумом водених знакова хиландарских рукописних књига поменутога периода, писаних на хартији. У њој је филигранолошки описано 1.740 водених знакова, на основу паралела пронађених у српским и иностраним рукописним збиркама, и архивским докуметима.

мр Драгана Новаков

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content