Утицај информације на друштво

Мајкл В. Хил

Народна библиотека Србије, Београд, 2008.

COBISS.SR-ID: 147003404

Ако бисмо желели да уплашимо оне који већ сматрају да је свет информација предалеко отишао, онда можемо да кажемо да је Мајкл В. Хил написао енциклопедију информација. Али, ако желимо да помогнемо у одгонетању највеће загонетке данашњице, онда ћемо рећи да је Мајкл В. Хил написао причу о информацији. Он је, заправо, желео ово друго. Користећи енциклопедијско знање и дугогодишњи рад на пољу информација, Мајкл В. Хил указује на улогу информација у свим сферама друштва. Истичући њихову вредност, он истовремено упозорава и на чињеницу да утицај информација може да буде и изразито негативан. То чини полазећи од разматрања њихове природе, тј. од начина на који су оне схваћене, створене, вођене и коришћене до њиховог односа са истином, знањем и веровањем. Немали простор је посвећен руковању информацијама, као битном чиниоцу који утиче на крајњи ефекат. Уочљиво је упозорење да нам сама информација намеће велику одговорност при одређивању границе, где употреба информације прелази у њену злоупотребу. Етичка питања и питања људских права, заштите података, личне приватности и копирајта, слобода саопштавања информација, приступ владиним информацијама, цензура, коришћење кодирања, хаковање и доступност законитог и незаконитог материјала на Интернету, такође су питања којима се Хил бавио у књизи Утицај информације на друштво.

Ана Савић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content