Успомене Куће књиге или Био(библио)графски објекти

ауторка Нађа Стојковић-Јовановић

13. 07. 2021. године

Изложбом се представљају експонати из богатих колекција Народне библиотеке Србије и сувенири који их промовишу на посебан начин.

Логичке и просторне целине чине репрезентативни мотиви грађе распоређени према посебним збиркама Народне библиотеке Србије (основа сталне колекције сувенира) и тематски (основа колекција сувенира у складу са издавачком продукцијом и културним програмима).

Посетиоци ће имати увид у Збирку рукописних књига, Збирку старе и ретке књиге, Збирку картографске грађе, Графичку збирку, Збирку фотодокумената, Уметничку збирку, Легат Милоша Црњанског, Легат Љубице Цуце Сокић. Сегменти су обележени УДК бројевима. Посебна пажња је посвећена експонатима као биографским објектима.

Посматрајући Библиотеку као својеврстан музеј књиге и некњижне грађе и прихватајући аналогију куће и књиге, сувенири су водич на путовању кроз фондове Народне библиотеке Србије.

Ово путовање је комплексније од физичке посете, а успомене укључују и „успомене на успомене“. Границе између визуелног и визибилног, као и места сусрета простора и времена, тичу се сваког посматрача.

Интегрални концепт сувенира, ауторке Нађе Стојковић-Јовановић, планиран као организовани систем информација о културној баштини одговара логици хипертекста, а сваки предмет је потенцијалан линк текста у тексту.

Добродошли!

Facebook
Twitter
Email
Skip to content