УПУТСТВА за нормативне записе и упутнице и упутства за предметне нормативне и упутне јединице

превела и приредила Љиљана Ковачевић

Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 125529100

Ова два документа утврђују облик, приказ и испис информација у вези са нормативним одредницама и упутницама, било штампаним, у микрооблику или машински читљивом облику. Израђени су за потребе пре свега националних библиографских агенција, као подршка програму Универзалне библиографске контроле. Јединице настале у складу са Упутствима могу се укључити у националне и међународне регистре и алфабетске пописе нормативних информација, или се могу наводити заједно са библиографским јединицама у каталозима, националним библиографијама итд.

Упутства за нормативне записе и упутнице дају детаљне описе нормативних и упутних јединица за имена и јединствене наслове. Она обухватају све типове материјала у каталозима, укључујући законске текстове и литургијска дела, музичке композиције и извођења, манифестације/дела појединачних аутора и групе аутора, која се појављују под једним или више наслова, као и наслове серијских публикација.

Упутства за предметне нормативне и упутне јединице дају описе нормативних и упутних јединица за лично име, породично име, колективно тело, дело, географску област или тематску ознаку који су предмет дела. У подручјима у којима именске и предметне ознаке преклапају, то јест код одредница за лична имена, колективна тела и јединствене наслове анонимних класичних дела, учињен је покушај да Упутства за предметне нормативне ознаке буду компатибилна са оним за имена. Елементи предметних нормативнх ознака, као и начин њиховог приказивања, следе узоре дате у Упутствима за нормирање имена.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content