УДК и Library linked data (LLD)

Предавач: Аида Славић, УДК Конзорцијум
24.01.2019. у 12:00 h
Амфитеатар НБС
Улаз је слободан

У четвртак, 24. јануара у 12 сати, у Амфитеатру Народне библиотеке Србије, биће одржано предавање Аиде Славић, из УДК Конзорцијума, под називом „УДК и Library linked data (LLD)”, а у организацији Народне библиотеке Србије и УДК Конзорцијума.

Један од најважнијих доприноса развоја LLD у подручју библиографске контроле јестe експлоатација широко коришћених класификација у побољшању предметног приступа информацијама у удаљеним збиркама докумената. До развоја LD технологије и инфраструктуре, предметно претраживање више збирки докумената истовремено било је скупо, тешко изводиво и повезано са читавим низом проблема на мноштву нивоа повезивања података и протокола. Технологија LD омогућује не само заобилажење ових препрека већ и знатно софистицираније коришћење семантике и других података који су похрањени и одржавају се изван самих библиографских података.
У овом предавању кратко ће се сажети основни трендови у применама LD у подручју система за организацију знања и објаснити питања у вези са LD приступом Универзалној децималној класификацији (УДК) те могућности и начини на који овај модел дистрибуције УДК на вебу може утицати на библиотеке и предметни приступ информацијама у информационом простору у којем се користи УДК. Даће се и кратки преглед потешкоћа у објављивању и коришћењу постојећих LD стандарда у представљању класификација попут УДК.

Проф. др Аида Славић је главна уредница Универзалне децималне класификације (УДК) и ради на развоју и управљању класификацијом при УДК Конзорцијуму у Хагу и Лондону. Др Славић је такође и ванредни професор на Одсјеку за информацијске и комуникацијске знаности (Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу), где предаје као гост предавач на докторском студију из подручја индексних језика, организације знања, претраживања информација и класификацијских система. Др Славић је дипломирала и магистрирала библиотечне и информацијске знаности на Свеучилишту у Загребу и докторирала у подручју информационих система на UCL-у у Енглеској. Њен научно-истраживачки интерес покрива подручје организације знања, коришћења класификације знања у мрежном окружењу, теорије класификације знања, метадаподатака и семантичке технологије. Др Славић је члан IFLA Section Standing Committee Subject Analysis & Access, те SKO Scientific Advisory Board (International Society for Knowledge Organization) и уредништва часописа Knowledge Organization. Редовни је члан програмских одбора неколико значајних међународних конференција и форума: Dublin Core, ISKO, E-Pub и Networked Knowledge Organization Systems (NKOS) Workshops.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content