Лелек себра. Колајна

Тин Ујевић
Народна библиотека Србије 1997.

COBISS.SR-ID: 56917004

«Ујевићеви стваралачки почеци органски су повезани са социјалним и културним комешањем словенског југа почетком XX столећа, а Ујевићева духовна биографија, ма колико на први поглед чудна, необична и непредвидљива (нагло и противречно формирање политичког мишљења и књижевне поетике, париска епизода, боемство, мистицизам, католичанство, богумилство и будизам, индиферентност, нихилизам и апатија), у много чуму је карактеристична за простор на којем се појавила и за време у којем је трајала: велика, окрвављена крхотина са разбијеног огледала Историје.»

Михајло Пантић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content