Вештица и вила у нашем народном веровању и предању

Тихомир Р. Ђорђевић

Народна библиотека Србије, Дечје новине, 1989.

COBISS.SR-ID: 105228

«Белешке о различитим бићима која живе у машти нашег народа, које је објединио у две поменуте књиге: Вештица и вила у нашем народном веровању и предању и Вампир и друга бића у нашем народном веровању и предању, Тихомир Ђорђевић је сакупљао више од 50 година. Резултате својих истраживања систематизовао је у десет поглавља: свако од поглавља разматра неко својство или одлику битну за стварање слике ових имагинарних бића.»

Нада Поповић-Перишић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content