Рад на овом европском пројекту званично је започет почетком 2001.године. Лин Бриндли, извршни директор Британске библиотеке, по први пут је презентирала пројекат на Конференцији CDNL у Бостону 2001. Конзорцијум осам европских националних библиотека започео је рад на TEL пројекту с циљем да се развије и побољша сарадња европских националних библиотека на плану развоја дигиталних и других електронских колекција у библиотекама. TEL је реализован у форми “Пратећег програма” очувања културне баштине европских земаља који је у надлештву Европске комисије (Key Action 3 of the Information Technology IST research program). Финансијер TEL пројекта је Европска комисија, а пројекат се реализује под окриљем CENL (Конференције европских националних библиотека).

Рад на пројекту трајао је 36 месеци. Циљ пројекта јесте успостављање кооперативног оквира који ће довести до јединственог система за приступ најважнијим националним и депозитним колекцијама (углавном дигиталним, али не искључујући ни оне папирне) у европским националним библиотекама. TEL је испитао могућности повезивања традиционалних и електронских формата и њиховог стављања на располагање на кохерентан начин како оним локалним тако и удаљеним корисницима. На тај начин TEL треба да допринесе развоју инфраструкуре и размени научних и културних сазнања.

Основни резултати TEL пројекта у претходне три године су следећи:
– изградња консензуса између националних библиотека о мисији и садржају Европске библиотеке и договор о пословном моделу развоја и подршке Европском библиотечком сервису,
– успостављање договореног профила метадата података, заснованих на заједничким стандардима, за предмете и колекције у оквиру окружења које ће омогућити њихов контролисан развој и прилагођавање новим типовима материјала и новим колекцијама у складу са развојем обима Европске библиотечке колекције,
– изградња флексибилног архитектонског система заснованог на СРУ протоколу.

На Конференцији CENL, одржаној у септембру 2003. године у Вилњусу, усвојена је резолуција којом се подржавају планови изградње новог паневропског библиотечког сервиса. Тај јединствени сервис европских националних библиотека зваће се “Европска библиотека” (TEL – The European Library) и кроз њега ће корисницима широм Европе бити понуђен интегрисан приступ колекцијама националних библиотека Европе, скупа са информацијама о самим библиотекама. Предвиђено је такође да у наредном периоду дође до интеграције два најзначајнија пројекта европских националних библиотека – Габриела и TEL-а. Нова фаза пројекта TEL биће покренута крајем 2004. године. Пројектом руководи специјална Европска библиотечка канцеларија, основана почетком 2004. године у Краљевској библиотеци у Холандији.

Народна библиотека Србије је својим пуноправним чланством у CENL (Конференцији директора европских националних библиотека) стекла право учешћа у TEL пројекту. У НБС је почетком 2004. године одређен координатор за овај пројекат и започет рад на примени основних препорука овог пројекта.

Одлуком CENL-a (Конференције директора европских националних библиотека), TEL агрегаторски сервис за библиотеке биће заустављен, а портал, који пружа приступ до библиографских и дигиталних скупова података биће замрзнут 31. децембра 2016. године, без даљег ажурирања.

http://www.theeuropeanlibrary.org/