Погледи и покушаји

Светислав Стефановић

Народна библиотека Србије, Београд 1997.

COBISS.SR-ID: 56931596

«Жестоки противник књижевне критике, незадовољан њеним вођењем и васпитањем публике и писаца, Светислав Стефановић од самог почетка нуди неку своју «филозофију критике», као посебну «таблицу вредности». По Стефановићу књижевну критику могу писати само ствараоци, јер они више виде и они књижевност воде напред. Таква књижевна критика је подстицајна и не гуши слободу песничког израза.»

Миливој Ненин

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content