Шта је, у ствари, радикално?

приредили Петер Клепец, Петар Бојанић

Народна библиотека Србије, 2009.

COBISS.SR-ID: 170086156

Шта је радикално? Шта у овом историјском тренутку чини радикални чин или деловање?
Шта је стварно радикално? На који начин нешто постаје или јесте радикално? Зашто говорити о радикалном? Да ли нам то стварно треба? Шта значи радикалност у уметности, науци, филозофији? То су само нека од питања која су представљала концептуални оквир циклуса Шта је, у ствари, радикално? који се одвијао у Народној библиотеци Србије током 2008/9. Књига садржи избор текстова предавања из тог циклуса, као и ексклузивни интервју са Фредом Мотеном, једним од најистакнутијих представника нове генерације афро-америчких теоретичара.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content