Српска национална библиографија: зборник радова


Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 212240396

У организацији Библиографског одељења, у Народној библиотеци Србије 2. и 3. новембра 2012. године одржан је Стручно-научни скуп „Српска национална библиографија.” Осим стручњака из Србије, на Скупу су учествовали и стручњаци из Републике Српске и Словеније. Након представљања двадесет томова „Српске библиографије књига 1868-1944” и првог тома „Српске библиографије периодике 1768-2005”, излагани су радови подељени у четири секције:
1. Критеријуми и методологија израде националних библиографија
2. Предметност српске библиографије
3. Национална библиографија у електронском окружењу
4. Српски језик и књижевност и национална библиографија

Радови са овог Скупа сабрани су и објављени у зборнику, чији су рецензенти научни радници са Филолошког факултета Универзитета у Београду и стручњаци из српских националних библиотека. Овом публикацијом је свакако знатно унапређено теоријско промишљање и практични рад на српској националној библиографији.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content