IFLA/UNESCO смернице за развој јавних библиотека 

преводилац Гордана Љубановић

Народна библиотека Србије и Библиотека града Београда, 2005.

COBISS.SR-ID: 126195980

Смернице за развој јавних библиотека израђене су под покровитељством IFLA-е и UNESCO-а и објављене у оригиналу 2001. године. Међународна радна група библиотекара сачинила је основна упутства за рад јавних библиотека било где у свету, која представљају оквир за израду домаћих стандарда или смерница за овај тип библиотека.

Ово је први превод IFLA-иног најважнијег програмског документа који се односи на јавне библиотеке и намењен је практичарима, руководиоцима библиотека, као и онима који су одговорни за правне и финансијске услове њиховог рада.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content