Скраћени AACR2

превела Ана Савић

Народна библиотека Србије, Београд, 2006.

COBISS.SR-ID: 134915340

Замисао о скраћеном издању Англо-америчких каталошких правила реализовао је Мајкл Горман (Michael Gorman), истакнути теоретичар каталогизације и један од дугогодишњих уредника и приређивача Правила. Комплексну, динамичну и разгранату структуру AACR2, блиску уском кругу професионалаца каталогизатора, Горман је успешно синтетизовао у прегледан, теоријски утемељен, сажет и примерима протумачен и илустрован скуп правила, широке рецепције, са свим релевантним елементима методолошки доследно организованог приручника, већ познатог и прихваћеног у међународним библиотечким круговима као Скраћени AACR2 или, можда, боље као Скраћени Горман. Структура Скраћеног AACR-a заснована је на два тематска круга карактеристична за концепт каталошких правила у начелу. Прва целина полази од представљачког аспекта који се односи на библиографски опис различитих носилаца информација у складу са релевантним ISBD-има, док је други део заснован на синтаксичком аспекту каталога.

Светлана Јанчић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content