Селективна социолингвистичка библиографија: СФРЈ, СРЈ-СЦГ, Србија: 19672007


Ранко Бугарски
Народна библиотека Србије, 2009.

COBISS.SR-ID: 155655180

Ова селективна библиографија обухвата подручје Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (1967–1991), потом Савезне Републике Југославије, односно Србије и Црне Горе (1992–2006) те на самом крају Србије (2007), у укупном распону од добре четири деценије. Њени делови периодично су објављивани – први и највећи најпре у Зборнику Матице српске за филологију и лингвистику XLI/2 (1998), а са допунама прештампан у ауторовој књизи Лица језика, Библиотека XX век, Београд (2001). После тога су додаци унети у пишчеве следеће књиге у истој едицији, Нова лица језика (2002) и Језик и култура (2005). Овом приликом библиографија се први пут обједињује и штампа интегрално, са у међувремену унетим додатним јединицама, ажурирана до краја 2007. године и снабдевена комплетним регистром имена и предметним регистром.

Ранко Бугарски

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content