Реквирирани мотиви

Милош Н. Ђорић
Народна библиотека Србије, 2019.

COBISS.SR-ID: 281345036

Рукописна оставштина Милоша Н. Ђорића, поклоњена Народној библиотеци Србије 2016. године, чува се у Фонду млађих књижевних рукописа и архивалија у Одељењу посебних фондова Народне библиотеке Србије. Oна обухвата рукописе пишчевих дела, прозних и поетских, дневничке белешке, преписку са разним личностима и лична документа и фотографије, али и штампана издања и прилоге који садрже ауторове накнадне, руком унесене коректорске интервенције. Током рада на стручној обради, јавила се идеја о приређивању изабраних пишчевих дела, која се чинила оправданом и потребном. Значај овог издања наглашен је чињеницом да целокупна оставштина представља важан извор како за историју српске књижевности 20. века, тако и за историју Србије, будући да је Ђорић оставио сведочанства о свом искуству у време Првог светског рата из перспективе очевица, али и медицинара. Прва књига Изабраних дела, Реквирирани мотиви, садржи засебно публикована дела: збирку песама, комад, избор и препев поезије с француског, збирку приповедака и појединачне поетске и прозне прилоге штампане у периодици, који такође чине важан сегмент Ђорићевог књижевног опуса. Засебна издања донета су у целини и хронолошки, а поетски – објављивани непосредно пре и за време Првог светског рата и прозни прилози – објављивани после рата, сабрани су на крају, у два одвојена поглавља, такође уз поштовање хронолошког принципа.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content