Речник библиотекарства и информационих наука (немачко-српски/српско немачки)

Љиљана Ковачевић, Добрила Бегенишић
Народна библиотека Србије, 2015.

COBISS.SR-ID: 220141324

Речник је састављен и приређен са циљем да прикупи и стручној јавности да на коришћење обимну и репрезентативну терминологију која покрива широко постављену област библиотекарства и информационих наука. Садржи укупно 28.013 одредница, и то 13.975 у немачко-српском и 14.038 у српско-немачком делу.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content