Речник библиотекарства и информационих наука (енглеско-српски/српско-енглески)

Љиљана Ковачевић, Весна Ињац-Малбаша, Добрила Бегенишић
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 231283980

Речник садржи терминологију која се користи у теорији и пракси библиотекарства и информационих наука, сродних и додирних области, на енглеском и српском језику. Чини га 26.400 одредница, и то 12.400 на енглеском и 14.000 на српском језику.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content