Речник библиотекарства и информационих наука [Електронски извор]

Љиљана Ковачевић, др Добриле Бегенишић и Весне Ињац Малбаша
Народна библиотека Србије, 2014.

читајте онлајн ˃˃

У издању Народне библиотеке Србије објављена је онлајн верзија Речника библиотекарства и информационих наука: српско-енглеско-немачког ауторки Љиљане Ковачевић, др Добриле Бегенишић и Весне Ињац.

Речник садржи терминологију која се користи у теорији и пракси библиотекарства и информационих наука, сродних и граничних области, на српском, енглеском и немачком језику, а сва три језика у речнику имају равноправан статус.

Онлајн верзија речника садржи: 10.400 појмовних јединица (13.818 термина на српском, 11.768 на енглеском и 13.263 на немачком језику), 900 дефиниција или анотација термина који су део библиотечких стандарда, 2.300 акронима међународних и националних организација и институција, 190 адреса релевантних веб локација.

Сакупљена терминологија покрива следеће области: језгро струке (планирање и развој колекција, библиографски опис и садржајну анализу грађе, класификовање и индексирање, израду тезауруса, чување, претраживање и дисеминацију докумената и информација, рад са корисницима, библиотечко особље, опрему и простор), граничне области (архивистику, библиографију, графичку уметност, историју књиге и писма, издаваштво, књижарство, књиговештво, штампарство и репрографску технике, заштиту и конзервација грађе, лингвистику и терминологију, менаџмент и адвертајзинг), рачунарство и комуникације (електронске изворе, информатичке производе и услуге, информационе системе, телекомуникације и умрежавање, Интернет, масовне комуникације, електронску обраду података, рачунарску опрему и софтвер), правни аспект информација и документације (ауторско право, заштиту интелектуалне и индустријске својине, заштиту података и право на информисање).

Носилац пројекта: Одељење за научноистраживачки рад Народне библиотеке Србије.

Рецензент: проф. др Јелена Костић-Томовић, Филолошки факултет Београд.

Веб презентација: Љубиша Миливојевић / Прагмата д.о.о.
© Народна библиотека Србије, Београд, 2014.

Извод из рецензије

„Имајући у виду све карактеристике српско-енглеско-немачког Речника библиотекарства и информационих наука Љиљане Ковачевић, др Добриле Бегенишић и Весне Ињац морамо истаћи да је реч о висококвалитетном лексикографском приручнику, који уз то обрађује термине из области која се последњих деценија веома брзо развија, освајајући све важније место у животу сваког образованог појединца, а поготово оних који желе да иду у корак с развојем информационих технологија, али и било које друге струке. Одабир интернета као медија одговара духу времена и навикама савремених корисника, а отворени приступ омогућава свим заинтересованим корисницима, од студената преко стручњака за библиотекарство и информационе науке, па до преводилаца, да дођу до поузданих и исцрпних информација, које ће им омогућити квалитетан рад.

У том смислу сматрамо да овај пројекат служи на част своме носиоцу, Одељењу за научноистраживачки рад Народне библиотеке Србије, док ауторски тим Ковачевић, Бегенишић и Ињац заслужује велико поштовање и сваку подршку која му је неопходна да би и наредних година нааставио рад, тј. да би редовно актуелизовао, богатио, а по могућству и ширио Речник библиотекарства и информационих наука“

(Проф. Др Јелена Костић-Томoвић, Филолошки факултет Београд)

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content