Приручник за примену дигитализованих историјских извора у настави

Oгњен Ковачевић, Наташа Михаиловић, Катарина Стаменић Станојевић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 225441292

Образовни системи широм света су у потрази за моделом који ће адекватно одговорити на потребе новог доба, на „еру дигитализације“. Савремени концепт образовања прилагођава се условима информационог друштва у којем је целоживотно образовање неопходно.

Приручник за примену дигирализованих извора у настави представља иновацију и искорак који би наставницима требало да олакша сусрет са новим информационо-комуникационим технологијама и медијима у наставном процесу.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content