Прилози за израду кинеске библиографије

Приређивачи: мр Здравка Радуловић, Небојша Ковачевић и Бранислав Ристић
Народна библиотека Србије, 2014.

Читајте онлајн ˃˃

COBISS.SR-ID: 210878220

Корпус библиографске грађе, која чини „Прилоге за израду кинеске библиографије“, урађен је у локалној бази Народне библиотеке Србије, по територијалном принципу, што подразумева библиографско-каталошки попис наслова публикација, који су објављени на територији Републике Србије.

Библиографију чине две самосталне целине са по 6 регистара:
ПРЕВОДИ – монографске публикације (286 записа)
ЛИТЕРАТУРА – књиге и прилози објављени у серијским публикацијама (995 записа)

Библиографија је настала са циљем да послужи као солидна основа и поуздан инструмент за даља проучавања кинеске културе и српско-кинеских културних веза.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content