Представници Народне библиотеке Србије одржали су предавања у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске „Петар Кочић“ у Бањалуци, за потребе мреже матичних библиотеке Републике Српске

04/102023.

У склопу стручне сарадње представници Народне библиотеке Србије одржали су предавања у Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске „Петар Кочић“ у Бањалуци, за потребе мреже матичних библиотеке Републике Српске.

Мр Иван Обрадовић и Душан Никодијевић, библиотекари Одељења посебних фондова задужени за Фонд млађих књижевних рукописа и архивалија, одржали су 28. септембра ове године предавање „Електронски каталог рукописа и архивалија АtoM НБС – између традиције и стандарда“. Слађана Стојаковић, начелник Одељења за пружање информационих услуга корисницима, одржала је 29. септембра предавање „Ауторско и сродна права: примена прописа у Народној библиотеци Србије“.

Циљ ове посете је био да се колегама из Републике Српске пренесу искуства у овим важним областима савременог рада библиотека, улоге библиотека у примјени прописа из области ауторског и сродних права, али и примене модерних рјешења у раду са рукописима и архивском грађом која се чува у библиотекама.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content