Представнице Народне библиотеке Србије на јесењем Форуму агрегатора Европеане

16/11/2023.

Јесење издање Форума агрегатора Европеане одржано је 2. и 3. новембра на Универзитету „Лоранд Етвош” у Будимпешти. Народну библиотеку Србије, као националног агрегатора из Србије, представљале су Тамара Бутиган Вучај и Татјана Домазет.

Форум агрегатора Европеане окупља 42 организације из целе Европе на заједничком задатку прикупљања и стандардизовања метаподатака за портал европског дигиталног културног наслеђа https://www.europeana.eu/en.  Народна библиотека Србије је агрегатор за Европену од 2018. године.

Први дан јесењег Форума агрегатора за Европеану започет је представљањем историјског прегледа развоја система за агрегацију података у Мађарској, као и учешћа ове државе у европским пројектима. Представљена је Стратегија дигитализације културног наслеђа за период од 2017. до 2025. године, а поступак агрегације одвија се преко пет агрегатора (1. за библиотеке, 2. за музеје, 3. за архиве, 4. за аудио-визуелне архиве и 5. за остале установе културе). Године 2019. акредитована су два мађарска агрегатора од стране Фондације Европеана (Национали дигитални архив Мађарске и MuseuMap).

Други део састанка посвећен је представљању активности Управљачке групе Форума агрегатора за Европеану у контексту увођења Европског простора за податке из области културног наслеђа, као и закључака проистеклих из интервуја представника европских агрегатора одржаних током лета. Европски простор за податке из области културног наслеђа представља основну иницијативу Европске уније усмерену ка подстицању дигиталне трансформације сектора културног наслеђа и употребе дигитализоване грађе која се чува у различитим установама културе широм Европе. Она имплицира свеобухватне промене агрегације података усмерене на децентрализацију, отвореност и интероперабилност података. Како би се олакшала њена имплеметација, удружена је са другим иницијативама усмереним на трансформацију сектора културе, попут Европског заједничког облака за културно наслеђе. Европски заједнички облак за културно наслеђе финансира се у оквиру програма Horizon Europe, и његов циљ је развој дигиталне инфраструктуре, алата и услуга за чување грађе у дигиталном облику и намењен је пре свега стручњацима у области културног наслеђа, научницима и истраживачима. Простор за податке развија се у оквиру програма Digital Europe. Он ће представљати место за постављање података из сектора културе и омогућавање приступа и употребе тих података за потребе образовања, креативне индустрије и истраживања, што ће контролисати саме установе које су власници података, уместо платформи. Ове две иницијативе имају различит фокус али су комплементарне, а Форум агрегатора за Европеану има одговарајуће капацитете за обављање посредничке улоге између њих, али и између стручњака из различитих сфера у оквиру сектора културе широм Европе. Осим тога, у оквиру Форума размењују се стручна знања и примери добре праксе и политика, што доводи до јачања сектора културног наслеђа.

Након паузе, представљени су нови кандидати за акредитацију: Агрегатор дигиталне грађе Каталоније Catalònica и Агрегатор културног наслеђа Словачке Slovakiana. Након презентација представника ових агрегатора, уследило је гласање које је имало позитиван исход, тако да у Европеанином форуму агрегатора од сада ће учествовати укупно 42 агрегатора.

Следећи део састанка посвећен је иницијативи за дигитализацију тродимензионалног културног наслеђа 5D culture и кампањи за представљање по једног тродимензионалног дигиталног објекта Twin it! Пројекат 5D culture усмерен је на подршку развоју Простора за податке у контексту дигитализовања и употребе тродимензионалних предмета из различитих сектора, укључујући образовање, туризам, културу и креативну индустрију. Теме обухваћене пројектом су мода, археологија и архитектура, као и развој капацитета за дигитализацију тродимензионалних предмета и начина на које се овакав дигитални садржај може користити. У оквиру теме која се односи на моду, циљ је имплементација нових AR и VR технологија кроз „виртуелне кабине за испробавање одеће“ (AR) и виртуелне изложбе (VR). У области археологије циљ је коришћење тродимензионалног садржаја за унапређење искуства посетилаца археолошких локалитета и унапређење туризма, образовања, уметности и управљања културним наслеђем и његовог очувања. У области археологије ради се на 3D реконструкцијама и визуализацијама објеката и изради тзв. „временских машина“ за приказивање развоја градова и објеката кроз време, где се усмеравањем камере ка неком објекту или локацији кориснику на екрану приказује некадашњи изглед тог објекта или локације. Осим тога, ради се на свеобухватном унапређењу поступка дигитализације, могућности приказа 3D објеката и израде метаподатака за ову врсту грађе. Кампања Twin it! усмерена је на промоцију тродимензионалног дигитализованог културног наслеђа представљањем по једног дигитализованог тродимензионалног објекта из сваке земље, одабраног на основу културног значаја, посећености или степена угрожености, у циљу истицања значаја рада на дигитализацији тродимензионалних објеката и локација од културног или историјског значаја.

Једна од актуелних тема о којима се говорило је и примена вештачке интелигенције у области културе. Изазови у тој области односе се на недостатак знања и праксе који се односе на начине употребе вештачке интелигенције у сектору културног наслеђа, ограничења постојећих алата и њихове интероперабилности са АI алатима. Ради се на превазилажењу поменутих изазова, као и имплементацији вештачке интелигенције у исправљању машински рашчитаног текста дигитализованих публикације, њиховом превођењу на различите језике, аутоматском генерисању титлова и превођењу метаподатака, семантичком повезивању текстуалних метаподатака, развоју алата за анализу сликовне грађе и аутоматској замени политички некоректних термина у метаподацима који се односе на миграције и колонијалну прошлост, као и родни, сексуални, етнички и верски идентитет.

Други дан започет је прегледом организације Европеаниног форума агрегатора и начина акредитације нових агрегатора, као и потенцијалних промена у циљу унапређења функционисања Форума, а посебно у контексту Европског простора за податке из области културног наслеђа. Разматрају се и нови видови агрегације података (децентрализација, повезивање података), управљања подацима и јачања капацитета, као и нова улога агрегатора у Простору за податке. Присутни су затим подељени у три мање групе за дискусију о овим питањима. Најпре је дискутовано о начину организације Европеаниног форума агрегатора и предностима и недостацима потенцијалне регистрације Форума агрегатора као правног лица, динамици и учешћу у састанцима Форума агрегатора и мотивацији учесника за пружање активног доприноса овој заједници. Представљено је да се тренутно чланство у Форуму агрегатора базира на акредитацији и достављању података Европеани, а предности чланства су развој капацитета, размена знања и умрежавање, па су у фокусу дискусије биле могуће промене у правима и обавезама чланова Форума уколико би се он регистровао као правно лице. Друга тема дискусије по групама била су очекивања и захтеви агрегатора у контексту Европског простора за податке и Препоруке Европске комисије о његовој имплементацији. Од агрегатора затражен је став о децентрализацији агрегације, могућности да установе саме достављају податке без посредства агрегатора и у било ком формату (предност би била превазилажење техничких и кадровских ограничења, али недостатак је квалитет података и немогућност интероперабилности података). Агрегатори ће накнадно бити обавештени о закључцима проистеклих из дискусија, као и даљим корацима који ће на основу њих уследити.

 

Татјана Домазет

Facebook
Twitter
Email
Skip to content