Предметна класификација, предметни каталог

Љиљанa Брковић
Народна библиотека Србије, 2018.

Читајте онлајн ˃˃

COBISS.SR-ID: 270025228

Шта је, дакле, основни циљ новог живота овог приручника? Доследношћу у поштовању правила и јасним и логичним решењима проблема из класификаторске праксе, он пружа очигледан пример млађим и неискуснијим класификаторима, који тек граде свој став и метод класификације: систем постоји и мора се поштовати. […] Насупрот прилично распрострањеном уверењу о предметној класификацији као пољу неограничене слободе (јер она јесте отворени класификациони систем, за разлику од нпр. хијерархијских, децималних система), ауторка је поборник платонистичке теме/значења коју класификатор мора да опише по недвосмислено дефинисаним правилима и процедурама. […] Зато се, у напоменама уз ново издање, промене које су се у међувремену догодиле у класификаторској пракси наводе и коментаришу као нешто што не оспорава сам принцип – правило које је престало да важи или се више не примењује на начин који је сугерисала Љ. Брковић није ни „грешка” ни „превазиђеност”. То су промене које произилазе из саме природе предметног каталога.

Небојша Ковачевић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content