Померен рок за пријаву полагања стручних испитa

27.03.2020. у 11:00 h

Померен је рок за пријаву полагања стручних испита у библиотечко-информационој делатности у мајском року 2020. године.


Пријавни рок за полагање стручног испита продужен је до 20. априла 2020. године. Уколико одржавање припремних семинара и испита у мајском року буде одложено због уведеног ванредног стања услед епидемије вируса COVID–19, НБС ће благовремено обавестити све кандидате о новим терминима за одржавање семинара и стручног испита. Пристигле пријаве свих кандиата, као и уплате, биће уредно сачуване и важиће у првом наредном року уколико дође до померања термина мајског рока.

Све информације о полагању стручног испита можете добити у било које време путем мејла: vesna.jovanovic@testnbs.dev-holistic.com

Facebook
Twitter
Email
Skip to content