Поезија настаје – Poetry Originating


Војислав Карановић
Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 212343308

Објављено у едицији „Огледало“, двојезично издање књиге песама Војислава Карановића под називом „Поезија настаје – Poetry Originating”, као репрезентативан избор из поезије нашег савременог песника, од његове прве до последње песничке збирке, садржи 150 песама на српском и на енглеском језику, у преводу Драгана Пурешића.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content