Отварање изложбе Владимир Р. Ђорђевић у огледалу времена: баштина, звук, мисао, реч, слика, трајање

Аутори изложбе: Радмила Милинковић, Звездана Стојкановић, Олга Јокић, Игор Радета, Мирјана Закић, Велибор Прелић


02.12.2019. у 11:00 h
Изложбени хол Народне библиотеке Србије

Улаз је слободан.
Добро дошли!!

Владимир Р. Ђорђевић био је угледни српски музичког фолклориста, педагог, композитор, музеолог и зачетник музичке биографиjе и библиографиjе.

У Ђорђевићевој фолклорној истраживачкој пракси од посебног значаја је његово занимање за репертоар народних инструмената, који су претходни српски фолклористи готово потпуно занемарили у теренским истраживањима. Његови коментари о народним инструментима, посебно из периодa боравка на подручју данашње јужне Србије (Косово и Метохија) и Македоније, тридесетих година 20. века, драгоцени су и представљају прва сведочења о употреби одређених инструмената на овој територији. Он је својим радом поставио темељ даљем развоју српске етноорганологије, као саставном делу етномузиколошке дисциплине.
Научно представљање разноврсних подручја Ђорђевићевог деловања на плану историјског развоја наше музичке културе осведочено је изложбеном грађом како из Легата Владимира Ђорђевића у оквиру Фонда библиотеке Факултета музичке уметности, грађом из фондова Народне библиотеке Србије (где је та заоставштина подељена у два легата – један део је у Легату Тихомира Р. Ђорђевића, и други, нешто већи, у Легату Љубице и Данице Јанковић, будући да су сестре Јанковић радиле на сређивању рукописне и друге грађе својих ујака), те из изузетно вредне колекције инструмената из Легата Владимира Ђорђевића у Музичкој школи „Станковић”.


Аутори изложбе су Радмила МилинковићЗвездана СтојкановићОлга ЈокићИгор РадетаМирјана Закић и Велибор Прелић.

Изложба се отвара у оквиру Свечане академије поводом 150-годишњице рођења Владимира Р. Ђорђевића у организацији Катедре за етномузикологију ФМУ, Народне библиотеке Србије и Музичке школе „Станковић”, Београд.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content