О Т К У П публикација за библиотеке 2 0 2 3.

 

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2022. године

ОБРАСЦИ

A 1. Попис достављених књига

A1.1 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 424
A1.2 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 463
A1.3 Попис издавача с пописом достављених књига_класификација 481

Skip to content