Откуп књига 2020.

У складу са мерама ванредног стања на територији Републике Србије због епидемије вируса COVID-19, као и у складу са одлуком Народне библиотеке Србије да обустави издавање потврда издавачима о предаји обавезног примерка, рок за предају конкурсне документације на Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2020. годину, помера се са 6. априла на 15. мај 2020. године.

Текст конкурса за откуп публикација објављених 2019. године 

ОБРАСЦИ

А1. Попис издавача с предатим насловима

А1.1 Попис издавача с предатим насловима_класификација 424
А1.2 Попис издавача с предатим насловима_класификација 463 
А1.3 Попис издавача с предатим насловима_класификација 481 

 
А2. Попис издавача с пописима изабраних наслова

А2.1. Попис издавача с пописима изабраних наслова_класификација 424 
А2.2. Попис издавача с пописима изабраних наслова_класификација 463 
А2.3. Попис издавача с пописима изабраних наслова_ класификација 481

 
А3. Попис издавача с бројем изабраних наслова

А3.1. Попис издавача с бројем изабраних наслова_класификација 424
А3.2. Попис издавача с бројем изабраних наслова_класификација 463
А3.3. Попис издавача с бројем изабраних наслова_класификација 481

СТАТИСТИКА PDF

Skip to content