Оставштина [Eлектронски извор] – Данило Киш

Архива и коментари Мирјана Миочиновић
Народна библиотека Србије и Мирјана Миочиновић, 2004.

COBISS.SR-ID: 111868940

Диск „Данило Киш: Оставштина” део је ширег пројекта дигитализације заоставштине Данила Киша (власништво САНУ), у оквиру којег је похрањена архива (4800 страница скенирано резолуцијом 300 дпи или фотографисано дигиталном камером резолуцијом 72 dpi у високом квалитету, формат jpeg), видео (300 минута, DV-cam) и аудио материјал (400 минута, mp3 формат, 128 kbs).

На овом диску представљена је комплетна архива (смањене резолуције на екранску 72 dpi), док су видео записи заступљени избором од 10 минута (формат mpeg) и аудио записи са 70 минута (формат real audio).

Осим овога, диск садржи Кишову биографију, библиографију, личну библиотеку, колекцију уметничких слика и личних предмета, фотографије, Кишове цртеже, лична и породична документа, награде и одликовања. Посебно место заузимају архива, и у оквиру ње, документа делатности, књижевна заоставштина Данила Киша.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content