Онлајн рачунарски библиотечки центар

OCLC (Online Computer Library Center) је глобална библиотечка организација која пружа заједничке технолошке услуге, оригинална истраживања и заједничке програме за своје чланове као и за библиотечку заједницу у целини, а у циљу подстицања учења, истраживања и иновација.

OCLC броји готово 30.000 чланова из више од 100 земаља. Најбројније су библиотеке и то свих типова: истраживачке, академске, јавне, школске, медицинске, правне, корпорацијске, државне и националне, а међу члановима има и конзорцијума и група.  

OCLC су основали ректори универитета у САД 1967. године како би се омогућио приступ свим изворима информација у свим библиотекама са једног места и како би се смањили трошкови обраде за сваку појединачну библиотеку.

OCLC библиoтекама чланицама пружа следеће сервисе: управљање библиотекама, каталогизацију, дигиталне библиотеке, дељење ресурса.

Најпознатији сервис OCLC-а свакако је WorldCat. То је највећи светски библиотечки каталог који садржи библиографске податке за око: 405 милиона књига, 440 милиона чланака, 25 милиона звучних записа, 10 милиона музичких , 6 милиона мапа и 30 милиона докторских теза.

Народна библиотека Србије је чланица OCLC-а од 2011. године.

Skip to content