ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

Од 18. маја 2020. године
18.05.2020. у 12:00 h

На основу Уредбе Владе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. гласник РС” број 31/2020), Уредбе о мерама за време ванредног стања („Сл. гласник РС” број 31/2020, 36/2020, 36/2020, 38/2020, 39/2020, 43/2020, 447/2020, 49/2020, 53/2020, 56/2020, 57/2020 и 58/2020), Закључка Владе 05 број 53-3259 („Сл. гласник РС” број 58/2020), Препоруке Министарства културе и информисања упућене установама заштите културног наслеђа број 112-01-138/2020-07 од 21. 04. 2020, као и на основу других аката Владе Републике Србије и других надлежних органа донетих за време проглашеног ванредног стања, обавештавају се корисници да рад са корисницима у читаоницама Народне библиотеке Србије почев од 18. маја 2020. године ће бити организован под измењеним условима и уз придржавање свих епидемиолошких мера и строгих мера социјалног дистанцирања.
Обавезна је употреба заштитиних маски и рукавица.

1. Радно време Библиотеке за кориснике од 18. маја 2020. године;
Понедељак – Петак од 8.00 до 16.00 часова
(поручивање публикација од 8.00 до 15.00 часова).

2. Број корисника који истовремено бораве у читаоницама ограничен је на 20;

3. Место у читаоници могу да резервишу само корисници којима је потребнa грађа из фондова Народне библиотеке Србије за писање стручних радова или за потребе истраживања;

4. Корисници не могу до даљег да уносе сопствену литературу у читаонице нити да користе рачунаре који су опрема Народне библиотеке Србије. Дозвољено је уношење сопствених рачунара;

5. Корисницима су на располагању следеће читаонице:
• Централна читаоница,
• Читаоница периодике,
• Референтна читаоница,
• Научна читаоница – 3 корисника истовремено,
• Читаоница збирке за библиотекарство и информационе науке, само за кориснике који користе литературу из области библиотекарства и информационих наука – 3 корисника истовремено,
• Читаоница збирке званичних публикција и литературе из области права, само за кориснике који користе званичне публикације и базе података вaжећих прописа – 2 корисника истовремно,
• Читаоница Одељења посебних фондова, само за кориснике који користе грађу Посебних фондова.

6. Резервација места у читаоницама и коришћење грађе;
• Корисник треба унапред (најкасније до 15 сати) да најави свој долазак на имејл адресу pitajtebibliotekara@testnbs.dev-holistic.com или на бројеве телефона 011 /24 31 418; 011/24 50 659.
• Захтев за коришћење грађе треба да садржи : име и презиме, датум доласка у Библиотеку и сврху коришћења грађе;
• Грађу за кориснике поручују библиотекари;
• Корисник може у току дана да наручи највише 5 јединица библиотечке грађе;
• У случају потребе, корисник ће исту грађу моћи да користи и наредних дана, уз претходно заказивање термина доласка у Библиотеку;
• приликом враћања грађе корисник ће остављати грађу на означено место а са коришћеном грађом ће се поступати у складу са препорукама Одељења за конзервацију и рестаурацију;

7. Корисницима ће бити омогућене и услуге умножавања грађе.

Народна библиотека Србије ће, као и до сада, наставити да прати и придржава се свих упутстава и мера које прописује Влада Реублике Србије и други надлежни органи, и у складу са тим утврђиваће и измене у начину организације рада.
Обавештавамо кориснике и да је Завод за биоциде обавио дезинфекцију зграде Народне библиотеке Србије.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content