Обавештење за кориснике

28.08.2020. у 10:00 h

Поштовани корисници,
Рад са корисницима у читаоницама Народне библиотеке Србије и даље ће бити организован под измењеним условима и уз придржавање свих епидемиолошких мера и строгих мера социјалног дистанцирања.
Обавезна је употреба заштитних маски у простору Народне библиотеке Србије.
1. Радно време Библиотеке за кориснике од 1. септембра 2020. године:

 • понедељак – петак од 8.00 до 16.00 часова,
 • (поручивање публикација од 8.00 до 15.00 часова).
  2. Број корисника који истовремено бораве у читаоницама ограничен је на 100.
  Одређено место / сто ће моћи да користи само један корисник у току дана.
  3. Корисници могу да користе само означене рачунаре који су опрема Народне библиотеке Србије.
 • Електронска читаоница –12 рачунара,
 • Читаоница периодике – 5 рачунара,
 • Читаоница Референтне збирке – 5 рачунара,
 • Читаоница Посебних фондова – 5 рачунара.
  Одређени рачунар ће моћи да користи само један корисник у току дана уз обавезно ношење рукавица.
  4. Дозвољено је уношење сопствених публикација и преносивих рачунара.
  5. Корисници којима је неопходна грађа из фондова Народне библиотеке Србије за писање стручних радова или за потребе истраживања, могу послати Захтев за коришћење грађе на имејл адресу pitajtebibliotekara@testnbs.dev-holistic.com.
  6. Корисницима су на располагању следеће читаонице:
 • Централна читаоница,
 • Читаоница периодике,
 • Референтна читаоница,
 • Научна читаоница – 20 корисника истовремено,
 • Читаоница збирке за библиотекарство и информационе науке, само за кориснике који користе литературу из области библиотекарства и информационих наука – 3 корисника истовремено,
 • Читаоница збирке званичних публикција и литературе из области права, само за кориснике који користе званичне публикације и базе података вaжећих прописа – 2 корисника истовремно,
 • Читаоница Посебних фондова, само за кориснике који користе грађу из Посебних фондова.
  7. Резервација места у читаоницама и коришћење грађе:
 • Корисници ће моћи да резервишу само одређена места у читаоницама како би се смањио физички контакт и испоштовале мере социјалног дистанцирања. Молимо вас да имате разумевања да ће могућности за лични избор места за рад бити смањене.
 • Препорука је да корисници поручују грађу од куће коришћењем сервиса Моја библиотека. Уколико нису у могућности, грађу ће им поручити библиотекари.
 • Корисник може у току дана да наручи највише 5 јединица библиотечке грађе.
 • Приликом враћања грађе, корисник ће остављати грађу на означено место, а са коришћеном грађом ће се поступати у складу са препорукама Одељења за конзервацију и рестаурацију.
  8. Корисницима ће бити омогућене и услуге умножавања грађе.

  Народна библиотека Србије ће, као и до сада, наставити да прати и придржава се свих упутстава и мера које прописује Влада Републике Србије и други надлежни органи, и у складу са тим утврђиваће и измене у начину организације рада.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content