Никола Т. Кашиковић : живот и дело


Борјанка Трајковић

Народна библиотека Србије, Београд 2006.

COBISS.SR-ID: 130245132

Послератна књижевна критика једнодушна је у оцени да је Никола Т. Кашиковић (1861-1927) највеће заслуге стекао као уредник сарајевског часописа Босанска вила (1885-1914). Ова књига представља најопсежнију културолошку студију посвећену Кашиковићевом уређивању часописа који је обележио једну епоху у историји Босне и Херцеговине. Консултујући бројне историјске изворе, ова монографија доноси занимљиве податке и увиде у историју босанског живота с краја XIX и почетка XX века, као и бројне факсимиле и илустрације.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content