Несабране приче

Елиезер Папо

Београд : Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 58141449

Несабране приче су састављене од разноврсне грађе различитих жанрова, варирају од аутобиографских записа и анегдота, кратких есеја на библијско-јеврејске теме и описе јеврејских празника, биографских цртица о драгим и значајним људима, дестерачких превода библијских књига, есејистичких анализа ладино пословица, до анализе севдалинки и неколико ауторских песама у десетерцу.

Елиезер Папо (1969, Сарајево) је професор сефардске књижевности на Бен-Гурион универзитету у Негеву, редовни члан Израелске националне академије за ладино и дописни члан Шпанске краљевске академије.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content