Небојша Ковачевић добитник награде „Јанко Шафарик”

27.02.2020. у 12:00 h

Национална награда из области библиотекарства „Јанко Шафарик” доделиће се Небојши Ковачевићу, дипломираном библиотекару саветнику, запосленом у Одељењу серијских публикација у Народној библиотеци Србије.


Награда се додељује за укупан допринос развоју библиотечко-информационе делатности Републике Србије.
Образложење: Жири је донео одлуку једногласно да се Национална награда из области библиотекарства „Јанко Шафарик” додели једином предложеном кандидату, Небојши Ковачевићу, дипломираном библиотекару саветнику, за редакцију узајамне базе у погледу каталогизације и класификације саставних делова публикација (чланака). Награда се додељује предложеном кандидату због укупног доприноса библиотечко-информационој струци, а посебно на пословима предметне и стручне класификације, каталогизације чланака и промишљању библиотечке струке.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content