Наука о информацијама

Ив-Франсоа Ле Коадик

Clio и Народна библиотека Србије, 2005.

COBISS.SR-ID: 126354956

Убрзан технолошки развој помера границу науке о информацијама из папирнате у дигиталну сферу. Тема књиге је измењена улога запослених у информационом сектору (издавача, књижара, библиотекара, документариста, конзерватора…), дакле свих оних који се баве стварањем, складиштењем, коришћењем информација и комуникацијом. Њихов посао све више је везан за информације, а све мање за књиге, документ, сам објекат.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content