НАШИ ДАНИ (1942−1945)

Фототипско издање

Наташа Јовановић
Београд: Народна библиотека Србије, 2021. 

COBISS.SR-ID: 55437321

Рукописни лист Наши дани излазио је под будним оком логорских власти у немачком заробљеничком логору Сталаг XVII Б (Кремс, данашња Аустрија), од марта 1942. до фебруара/марта 1945. године. Покренули су га заробљени припадници Војске Краљевине Југославије, на челу са Матом Милошевићем као уредником листа.  Његова посебна вредност се огледа у томе што у његовом стварању нису учествовали само интелектуалци и људи вични перу (попут сликара Петра Лубарде, вајара Ђорђа Костића, педагога, композитора и сликара Ванђела Бадулија. и др.), већ је највећи део сарадника управо потицао из реда „обичних људи”, које су мука и околности „натерали” да се опробају у писању, сликању и другим вештинама.
 
Насловна страна сваког броја тематски је осмишљена или инспирисана мотивима из свакодневног живота у логору. У самом листу готово да нема странице без неког цртежа, стрип-шале, карикатуре, вињете, орнамента, минијатуре… Лист је садржински доносио и вести о културно-уметничким и спортским активностима у логору, прозне и поетске радове, филозофске текстове, верске поуке, практичне и медицинске савете, написе о музици и уметности, огласе и некрологе, хумористичко-сатиричне и енигматске прилоге.
Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај

Посебна издања

Skip to content