Народне игре. IX књига

Скупиле и описале: Љубица и Даница С. Јанковић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 234194700

Пионирски рад на научно утемељеном проучавању традиционалног народног плеса сестре Јанковић су започеле почетком тридесетих година ХХ века, и до 1952. године заједно су објавиле седам томова Народних игара; након смрти Данице Јанковић, 1960. године, Љубица је сама наставила рад на етнокореолошкој грађи коју су заједно прикупљале. Године 1964. изашла је осма књига Народних игара. Ово је последњи том капиталног дела сестара Јанковић, који до сада није објављиван.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content