Народне игре. Књ. 4

Скупиле и описале: Љубица и Даница С. Јанковић
Народна библиотека Србије, 2017.

COBISS.SR-ID: 255069196

Народна библиотека Србије објавила је репринт издање четвртог тома Народних игара, капиталног дела сестара Јанковић из области етнокореологије.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content