Народне игре. Књ. 1

Скупиле и описале: Љубица и Даница С. Јанковић
Народна библиотека Србије, 2016.

COBISS.SR-ID: 227205388

Народна библиотека Србије објавила је репринт издање првог тома Народних игара – капиталног дела сестара Јанковић из области етнокореологије.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content