Стручни скуп  „Значење и трајање матичности у библиотекарству: заједнички темељи у региону” одржан у Народној библиотеци Србије

Народна библиотека Србије

20/04/2023.

Поводом седамдесет година од оснивања Библиотечког центра Народне Републике Србије на чијим темељима је настало Матично одељење Народне Републике Србије и установљене матичне функције, у Народној библиотеци Србије одржан је 20. и 21. априла 2023. године стручни скуп  Значење и трајање матичности у библиотекарству: заједнички темељи у региону. 

Скуп је регионалног карактера, са излагачима по позиву из свих бивших република социјалистичке Југославије и посвећен је свим аспектима матичности у библиотекарству почевши од оснивања матичних функција, преко развоја на заједничким темељима у региону, па до савременог приступа матичности у библиотечко-информационој делатности. Планирано је објављивање Зборника са комплетним излагањима са Скупа.

Скуп Значење и трајање матичности у библиотекарству: заједнички темељи у региону први је у низу тематских стручних скупова из области библиотекарства које ће од 2023. године Народна библиотека Србије организовати на годишњем нивоу под називом БИБЛИОВЕЗЕ.

Опширнији извештај са Скупа биће доступан од 24. априла.

ПРОГРАМ СКУПA:

ЗНАЧЕЊЕ И ТРАЈАЊЕ МАТИЧНОСТИ У БИБЛИОТЕКАРСТВУ: ЗАЈЕДНИЧКИ ТЕМЕЉИ У РЕГИОНУ

Четвртак, 20. април 2023. године

 • 10.00 – 11.00 Регистрација учесника
 • 11.00 – 11.30 Поздравне речи управника Народне библиотеке Србије
 • 11.30 – 12.45 Прва радна сесија (трајање излагања 20 минута)

Мр сци. Биљана Зарић, Национална и универзитетска библиотека Босне и Херцеговине, Сарајево

Јавне библиотеке и нове информацијске технологије

Др Јана Михајловска-Иванов, НУ НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопље

Матична дејност во НУ НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје: развој и современи текови

Мр Татјана Дуновић, Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука

Матична служба Народне и универзитетске библиотеке Републике Српске

 • 12.45 – 13.00 Пауза за кафу
 • 13.00 – 14.00 Друга радна сесија (трајање излагања 20 минута)

 Проф. др Александра Вранеш, Филолошки факултет Универзитета у Београду, Београд

Допринос одељења за развој и унапређење библиотечке делатности Народне библиотеке Србије развоју научног рада у библиотекарству Србије

Мр Ивана Тодоровић, Бојана Вукотић, Народна библиотека Србије, Београд

Оснивање и рад Библиотечког центра Народне библиотеке Србије

Др сц. Марина Крпан Смиљанец, Национална и свеучилишна књижница у Загребу

Улога матичне службе у заштити писане баштине у књижницама

 • Фотографисање
 • 14.00 – 15.00 Послужење (Aтријум НБС)

Петак, 21. април 2023. године

 • 10.00 – 11.00 Трећа радна сесија (трајање излагања 20 минута)

Новка Шокица Шуваковић, Библиотека Матице српске, Нови Сад

Функционисање матичности у служби развоја библиотекарства у Војводини

Др сц. Александра Пикић Југовић, Национална и свеучилишна књижница у Загребу

Организација матичне дјелатности књижница у Републици Хрватској

Проф. др Добрила Бегенишић, Народна библиотека Србије, Београд

Матичне функције у библиотечком законодавству у Србији од конституисања до данас: са посебним освртом на надлежност Народне библиотеке Србије у њиховој реализацији

 • 11.00 – 11.15 Пауза за кафу
 • 11.15 – 12.45 Четврта радна сесија (трајање излагања 20 минута)

Мр Вјенцеслава Шеваљевић,  Национална библиотека Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“, Цетиње

Улога матичне службе националне библиотеке Црне Горе „Ђурђе Црнојевић“ у развоју библиотечке струке у Црној Гори са посебним освртом на период 2013-2023

Марина Неђић, Библиотека града Београда, Београд

Кад „инспекторке из библиотеке“ крену у надзор: вршење надзора над стручним радом библиотека у матичној надлежности Библиотеке града Београда

Мср Марија Булатовић, Маја Ђорђевић, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Београд

Матична делатност Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду

Милена Бон, Народна и универзитетска библиотека, Љубљана

Реорганизација матичности у редовно пословање и понуду активности библиотеке

 • 12.45 – 13.00 Представљање спонзора

Душан Стошич, Марко Краљ, ИЗУМ, Марибор

COBISS.net – мрежа информационих система библиотека и информационих система о истраживачкој делатности

 • 13.00 – 13.30 Дискусија и закључци
 • Од 13.30:  Заједничка кафа  и одлазак гостију

Спонзори скупа:

Facebook
Twitter
Email
Skip to content