Бока Которска

Милош Црњански

Народна библиотека Србије, 1997.

COBISS.SR-ID: 56931084

«Књижица Милоша Црњанског Бока Которска, објављена далеке 1928. године, писана као бедекер за потребе популарисања зачетака туризма у нас и највероватније рађена «за паре», носи видљиви отисак ауторске руке великог српског писца.

Штампана у едицији «Јадранске страже», са шездесет фотографија Боке Которске с почетка овог века, заборављена и с правом занемарена у великом и разноврсном опусу Милоша Црњанског, ова књижица данас представља и реликт и раритет из једног већ давно прошлог времена јер су, у међувремену, земљотреси и ратови, а понешто и спори ход цивилизације на овом тлу, изменили и лице и овог, и сад се чини вечног морског крајолика.»

Љиљана Ђурђић

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content