La Péninsule Balkanique


Јован Цвијић
Народна библиотека Србије, 2014.

COBISS.SR-ID: 210923788

Стотињак година по објављивању француског оригинала и нешто мање од објављивање првог српског издања, Народна библиотека је пре две године објавила култну књигу Балканско полуострво Јована Цвијића, првокласну антропогеографску студију, која, по речима проф. др Душана Батаковића, друштвену односно људску географију неосетно уводи у политичку географију, и у којој Цвијић обрађује све значајније видове међуодноса географске средине са духовном и материјалном културом на Балкану.

Сада је објављено француско, оригинално издање ове књиге, обогаћено, попут претходног, српског издања, пропратном студијом проф. др Душана Батаковића, овога пута на француском језику.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content