Кућа на камену


Жарко Војновић
Народна библиотека Србије, 2015.

COBISS.SR-ID: 217330444

Пратећи судбину библиотеке малог банатског манастира у близини Панчева, од средњег века до његовог затварања 60-их година 20. столећа, аутор се бави културном и политичком историјом Срба, при чему је нагласак стављен на историју српске књиге, као и на историју и феномен библиотека православних манастира на подручју некадашње Карловачке митрополије, као симбол националних страдања и обнова. Књига садржи и каталог делимично сачуване старе војловичке библиотеке, такође и каталог несталих књига, реконструисан на темељу архивских докумената.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content