Компендијум превода италијанских дела у свету – Entradit

Пројекат Национално издање Компендијума превода италијанских дела у свету – Entradit, који промовише Институт за политичке студије „Свети Пије V” из Рима, уз финансијску подршку италијанског Министарства за културна добра и активности и туризам, постављен је на страницу www.entradit.it. Циљ пројекта је да на једном месту окупи свеобухватне податке о преводима италијанских дела, уз приказ њихове глобалне дистрибуције, како би се омогућило боље разумевање процеса културних и интелектуалних утицаја тих превода, и у временском и у просторном смислу, и на тај начин осветлили токови утицаја који су дотична дела италијанских аутора имала у разним сферама научне, филозофске и уметничке мисли култура са којима су дошла у додир, широм света.


У овом тренутку, база података обухвата преводе дела Ђордана Бруна, Бернардина Телезија и Томаза Кампанеле, с тим да истраживачки тим ради на даљем проширивању базе и укључивању превода других аутора. Поред статистичких података, биографија и библиографија заступљених аутора и прегледа примењене методологије, посетиоцима странице су на располагању и дистрибуционе мапе превода у свету.

Facebook
Twitter
Email
Skip to content