КоБСОН едукација

Обуке, предавања и презентације

Ради боље информисаности и максималне искоришћености сервиса, KoBSON велику пажњу посвећује едукацијама, како библиотекара тако и крајних корисника. Приликом претплаћивања новог сервиса, поред пробног периода, KoBSON обавезује издавача да презентује свој сервис, као и да редовно одржава тренинге и едукације корисницима у Србији.

Више о томе

Skip to content