Каталози Народне библиотеке Србије: од првих пописа фондова до узајамне каталошко-библиографске базе података

Светлана Јанчић, Ана Савић
Народна библиотека Србије, 2021.

COBISS.SR-ID: 33976073

Ауторке су, захваљујући великом сопственом искуству и пракси, сагледавајући и вреднујући почетке, развој, континуитет и домете националне библиотеке у области формирања и израде свих врста каталога, сачиниле ову свеобухватну монографију, прегледну, информативну, богату чињеницама и коментарима. Она не само да сведочи о настајању и вишедеценијском развојном путу Народне библиотеке Србије, већ и потврђује да су се примена и унификација каталогизације у целокупном српском библиотекарству одвијале под њеним окриљем.

Facebook
Twitter
Читај
Читај
Читај
Skip to content